Neberte drogy ani nezačínejte je brát

Extáze - Názvy mezi lidmi : MDMA, Extoška, Éčko, Koláč, Pilule, Koule

vzhled: tabletky v různých tvarech

užití: výlučně orálně po polykáním

způsob užívání: Extáze se užívá převážně ústně ve formě tablet, kdy se účinná látka dostává do celého těla prostřednictvím sliznic trávícího ústrojí. Taktéž je možné drogu rozdrtit na prášek, který se může následně šňupat, kouřit z jointu anebo požít ústně buď olizováním z prstů nebo vypít rozpuštěný v nápoji.

účinky: K nástupu účinků dochází v době mezi dvaceti až šedesáti minutami, jejich následné trvání lze pozorovat až několik hodin. Uživatel pociťuje tzv. extázi, může se však jednat jak o pozitivní, tak negativní. Jako u mnoha jiných drog zde opět závisí na uživatelově rozpoložení před požitím drogy, na jeho okolí a na tom, co od účinků extáze očekává. Zvýšená aktivita a vzrušení, potlačuje chuť k jídlu (vžádném případě nepoužívat jako dietu!!!) Po požití drogy a nástupu účinků uživatel popisuje nástup euforie, uvolnění, pocitů vyrovnanosti, klidu a přátelství. Při sexu pod vlivem extáze může být prožitek intenzívnější, avšak tato droga nepůsobí jako afrodiziakum, nebylo totiž prokázáno, že by po požití drogy nastalo zvýšení sexuální touhy či vzrušení. Téměř vždy jsou pozorovány některé z dalších účinků, což může být rozšíření zornic, semknutí čelistí nebo skřípění zůbů, pocity nevolnosti, pocení, pocit vlhka v ústech a hrdle, zvýšení krevního tlaku a tepové frekvence. Taktéž může dojít ke zhoršenému vidění nebo koordinaci pohybů. Při odeznívání účinků drogy se mohou objevit nepříjemné odeznívací účinky. V souvislosti s užíváním extáze došlo ve světě i u nás již k mnoha úmrtím, na které měly vliv různé faktory. Jednalo se např. o její užití s ostatními drogami nebo alkoholem. Extáze se často užívá na různých tanečních párty a diskotékách, kdy prostředí, kde se uživatel nachází, je dusné a nevětrané. Tato droga má vliv na zvýšení tělesné teploty, což může být v popsaném prostředí uživateli osudné, obzvláště je-li vyvíjena nadměrná a dlouhá pohybová aktivita při tanci, kde pak často dochází k úplnému vyčerpání organismu v důsledku absence pocitu únavy vlivem účinků drogy. Často také nastává dehydratace organismu. Extáze stejně jako ostatní drogy nepodléhá žádné kontrole kvality, takže obsahuje různé příměsi, některé velmi nebezpečné, což mělo již také mnohokrát za následek smrt uživatele již po jejím prvním užití.

historie: Extáze, někdy označována za taneční drogu, patří do skupiny halucinogenů. Jedná se o synteticky vyráběnou drogu, jejiž účinná látka MDMA byla syntetizována a poté patentována roku 1912 firmou Merck jako přípravek na hubnutí. V polovině osmdesátých let se extáze dostala do Anglie, odkud se rozšířila do celé evropy. Tato droga je dostupná převážně zalisovaná do různobarevných tablet nepřesahujících průměr 1 cm, v nichž bývají na povrchu vylisované různé znaky, např. playboy, mitsubishi, nike, znak dolaru apod. Zkratka MDMA je odvozena z chemického názvu 3,4-metylendioxy-N-metylamf
etamin.

riziko: nejčastější příčinou kolapsu po požití Extáze je úpal - přehřátí organismu umožňuje překonat zvýšenou zátěž organismu aniž by při tom konzument pociťoval žízeň. V prostředí párty je toto umocněno několikahodinovým tančením v davu, nedostatečně okysličeným vzduchem, vysokou teplotou okolního prostředí, uživatelé zapomínají zchladit se, odpočinout si v klidnějším prostředí a doplnit tekutiny.