Neberte drogy ani nezačínejte je brát

Gambling - patologické hráčství

Patologické hráčství není v naší společnosti nic nového. Všichni známe historky o
předcích, kteří "prohráli v kartách mlýn", kteří v zoufalství z dluhů zpronevěřili
majetek zaměstnavatele, zruinovali rodinu či nakonec, nevěda kudy kam, spáchali
sebevraždu. Problém současné doby spočívá v tom, že se zásadně změnily
podmínky, které vznik patologického hráčství umožňují. Už zde nejsou jen pokoutní
hazardní společenství či kasina s omezeným přístupem, ale objevily se způsoby, jak
tyto rizikové aktivity "dopřát" široké veřejnosti, a to i mládeži a nezřídka i
nezletilým jedincům. V poslední době sledujeme další fázi nikdy nekončícího boje za
regulaci a omezení herního prostředí. Postupně omezované výherní automaty v
četných hernách nahrazují tzv. výherní terminály, jejichž zákonné provozování je
daleko snažší a jejich nebezpečnost pro potenciální patologické hráče je ještě vyšší.
Nárust počtu těchto terminálů je v roce 2012 alarmující. Kromě toho se v posledních
letech objevil nový fenomén - patologické hraní počítačových a konzolových her,
který má svá specifika a je často za patologické hraní na výherních automatech
zaměňován.

Co je to tedy ve skutečnosti hazardní hra a patologické hráčství? Jak je
rozpoznat, jak mu předcházet a jak poskytnout první pomoc a léčbu?


Jako hazardní hru lze v zásadě označit jakoukoli aktivitu - ať již mechanickou
(automaty, ruleta, karetní hry apod.), nebo elektronickou (výherní terminály,
sportovní sázky všeho druhu), kde lze možnost výhry koupit. Možnost výhry, ale
často právě skutečná výhra, je pak často spouštěcím mechanizmem prvních
problémů. Prvek hry samotné je u těchto mechanizmů zkracován na nezbytné
minimum a obsah hry je často banální, protože zde není podstatou a předmětem
zájmu hráče i provozovatele. U počítačových a konzolových her jde o něco
trochu jiného. Zde není předmětem zájmu možnost koupit si výhru, dokonce se
o výhru často vůbec nejedná. Podstatou je zde právě herní obsah, ten hráče
zajímá a problém vzniká při ztrátě kontroly u hry stráveného času. Důsledkem
může být v extrémních případech totální únik postiženého jedince do virtuálního
světa počítačové hry, vedoucí k naprostému zanedbávání světa reálného s
katastrofickými dopady na mezilidské vztahy, školu, práci atd.... Ve smyslu
definice vlastně počítačové hry mezi hry hazarardní nepatří, a přesto často
vedou k podobným problémům. Není zde asi nutné podrobně popisovat potíže,
se kterými se patologický hráč a posléze i jeho okolí setkává. Podle Americké
psychiatrické asociace lze určit jako patologického hráče člověka, který
vykazuje pět či více následujících znaků:

1. Zaměstnává se hazardní hrou.
2. Aby docílil žádoucího vzrušení, musí zvyšovat množství peněz do hry vložených.
3. Opakovaně a neúspěšně se pokouší hazardní hru ovládnout, omezit nebo s ní přestat.
4. Když se pokouší omezit hazardní hru nebo s ní přestává, cítí neklid a podrážděnost.
5. Používá hazardní hru jako prostředek jak uniknout problémům či zlepšit špatnou náladu.
6. Po ztrátě peněz ve hře se následujícího dne ke hře vrací, aby peníze získal zpět.
7. Lže příbuzným či terapeutovi, aby zakryl rozsah svého zaujetí hazardní hrou.
8. Kvůli hazardní hře se dopouští ilegálních činů jako podvodů, krádeží či
zpronevěry.
9. Ohrozil nebo ztratil kvůli hazardní hře důležité vztahy, zaměstnání, vzdělání nebo
kariéru.
10. Spoléhá na druhé, aby mu poskytovali finanční prostředky a mírnili tak
zoufalou finanční situaci, do které se kvůli hazardní hře dostal.

Podle primáře MUDR. Karla Nešpora,CSc., známého odborníka na léčbu
patologického hráčství, existuje celá řada tzv. hráčských bludů, které velmi
výstižně vykreslují podstatu celého problému a gambling provázejí. Jsou to např.:
Blud o rychlém zbohatnutí - Jestliže jste aktivní patologický hráč, nemáte šanci
hrou zbohatnout. Není pro vás nic nebezpečnějšího, nežli výhra. Každá výhra totiž
patologické hráčství zhoršuje. Je zhruba tím, co infekce pro otevřenou ránu. Po
velkých výhrách přicházejí ještě větší prohry. Kdo se chce mít dobře, ať rozvijí svůj
talent, dovednosti a schopnosti. Ať přemýšlí o tom, čím by mohl být druhým lidem i
sobě prospěšný. Blud o zajímavosti hry - Označovat počínání patologického hráče
za zábavu je naprostý omyl a nepochopení. Je to tvrdá, nevděčná, nesmyslná, 
namáhavá a jednotvárná práce, kterou hráč lopotně a bez odměny naplňuje často
více než jeden pracovní úvazek. Kdo chce žít skutečně zajímavě, měl by mít
kvalitní zájmy a záliby, zajímat se o kulturu, setkávat se s lidmi, od nichž se může
něčemu naučit. Blud spořitelny - Nebezpečný je blud o tom, že by patologický hráč
mohl někdy vyhrát nazpět ztracené peníze. Vlastně si tak plete hernu, kde jeho
peníze nenávratně zmizely, a pobočku spořitelny, kde by si mohl vyzvednout, kdyby
je tam ovšem uložil. I kdyby někdo trochu peněz nazpět vyhrál, víme, že by se tím
jen posílilo patologické hráčství. Náhodná výhra by připravila půdu pro další prohry
a další zbytečné utrpení. Tento blud vyléčíte tak, že prohraným penězům teskně
zamáváte a uvědomíte si, že už je nikdy neuvidíte. Blud o úniku a odreagování -
Podle tohoto bludu se dá hazardní hrou uniknout před neřešenými osobními,
rodinnými, citovými nebo pracovními problémy. Samodřejmě nedá. Neřešený
problém v době hraní nemizí, ale většinou narůstá a hra k tomu přispívá.
probuzení ze světa fantazií příjde dříve nebo později tak jako tak. Ovšem čím
dále do fantazií člověk zabředl, tím bolestnější je návrat do skutečnosti.
blud o vlastní genialitě - Patologických hráčů v obtížné životní situaci, kteří si
dlouho mysleli, že objevili "systém", jak obelstit automat nebo ruletu, jsme už
viděli více než dost. Byli mezi nimi lidé dojemně prostí, ale i třeba vysokoškolský
učitel matematiky. Čím dříve na tento nebezpečný blud zapomenete, tím lépe pro
vás. Blud o tom, že já to mám přece pod kontrolou - Takový člověk mylně
předpokládá, že on se přece patologickým hráčem stát nemůže. Úzce souvisí s
předchozím bludem. Řada lidí se považuje za "silné jedince", kteří "do toho nikdy
nespadnou." Hazardní hra, podobně jako návykové látky, je nebezpečná právě
proto, že ji lidé podceňují. A patologické hráčství často vzniká nepozorovaně
právě u lidí, kteří si myslí, že jim se to nemůže stát.