Neberte drogy ani nezačínejte je brát

Negativní důsledky drogové závislosti

Nejen závislost, ale jakékoli užití drogy, může člověka poškodit ve všech oblastech života, tedy psychicky, biologicky i sociálně. Některé následky může přinést již první užití drogy, jiné nastupují až po jejím dlouhodobém užívání.


Psychické následky:

 • Poruchy emocí, zvýšená dráždivost a labilita. Člověk na drogách má sklony k extrémním citovým prožitkům.
 • Zhoršení koncentrace a poruchy paměti, které v důsledcích mohou vést až k demenci. U některých drog dochází ke vzniku organického psychosyndromu a těžkému poškození centrální nervové soustavy (zejména u inhalace organických rozpouštědel).
 • Neschopnost aktivity nebo naopak extrémní nabuzení. Po užití drogy může nastat aktivita (např. pervitin) a stejně tak i útlum (např. po toulenu či heroinu). Horečná aktivita se může objevit i ve fázi chybějící drogy při snaze co nejrychleji zvládnout abstinenční příznaky a sehnat další dávku.
 • Změna hierarchie hodnot, vymizení zájmů. Veškeré dosavadní zájmy jsou postupně vytěsněny drogou, která se dostane na nejvyšší příčku hodnotového žebříčku.
 • Celková degenerace (úpadek až rozpad) osobnosti, úbytek schopností. Dochází ke ztrátě vůle k překonávání potíží i ke ztrátě sebeovládání, které je nutné k odepření dávky.
 • Psychotické poruchy - halucinace, bludy, psychomotorické poruchy, nepřiměřené emoce.

 

Biologické následky:

 • Celkové chátrání organismu, vyhubnutí, špatné stravovací návyky (u žen ztráta menstruace).
 • Nedodržování hygienických návyků, zhoršená tělesná i zubní hygiena vede ke zkažení a ztrátě zubů a k přenosu např. parazitů.
 • Poškození jater, ledvin, zažívacího traktu, nervové soustavy.
 • Riziko infekčních chorob - hepatitidy, HV - přensných zejména společným sdílením injekčních stříkaček a jehel pro aplikaci drog.
 • Abscesy, záněty a poruchy žilního systému.

 

Sociální následlky:

 • Neplnění povinností, absence v zaměstnání nebo ve škole, pokles výkonu a schopností a následná ztráta zaměstnání, vyhazov ze školy.
 • Narušení a zpřetrhání sociálních kontaktů, ztráta přátel. Závislý člověk vymění své dosavadní kamarády za drogu a lidi na ní navázané - drogovou partu. Za své chování si obvykle vyslouží negativní hodnocení svých známých, dochází ke změně a ztrátě dosavadních vztahů.
 • Devastace rodiny. Drogově závislý na rodině parazituje, často krade a prodává rodinný majetek, aby měl finance na drogu, lže a podvádí. Často rodinu rozbijí. Vztah nedokáže udržet ani se stejně závislým partnerem, jediným společným zájmem je droga.

Celospolečenská negativa:

V české společnosti je poměrně silná tendence drogově závislé odsoudit a stigmatizovat. Toto celospolečenské odsouzení a nálepka "feťáka" vede ale narkomany spíše ke ztotožnění se s drogovou subkulturou a zařazení se do ní už proto, že jinde je člověk na drogách odmítán a je nepřijatelný. To vede ještě k rychlejší změně životního stylu a přijetí společensky nežádoucích způsobů chování. Drogy jsou finančně velmi nákladné. Už jsem zmínil, že s postupující závislostí a potřebou drogy dochází ke zrátě zaměstnání. Nejde pouze o to, že závislý člověk nemá dost času na to, aby docházel pravidelně do zaměstnání. Jeho jediným zaměstnáním se stává obstarání potřebné dávky drogy, jediným cílem patřičně si tuto dávku užít. Zárověň s tím rychle klesá jeho kvalifikace a schopnosti jakoukoli práci systematicky vykonávat. Veškeré úsilí je přesunuto na drogu a na sehnání částky, kterou narkoman potřebuje k jejímu obstarání - den za dnem. Kvalita člověka se snižuje, zato potřeba financí se zvyšujícími se dávkami stoupá. Pokud ještě nedošlo k příliš pokročilé tělesné degeneraci, je častým způsobem výdělku prostituce a to jak heterosexuální (na opačné pohlaví) tak i homosexuální (na stejné pohlaví). Dokud je uživatel drogy dostatečně mladý a tělesně žádoucí, je prostituce možností, jak vydělat i poměrně velké částky peněz. Ze sexuálních služeb a užívání drog se stává začarovaný kruh - narkoman se prostituuje, aby měl peníze na drogu a zároveň potřebuje drogu, aby byl schopen mít sex za peníze s kýmkoli, kdo zaplatí. Zároveň si tak mladý člověk rychle zvykne na "laciný" přísun velkých peněz. Ten ale brzy končí. Postupující věk a tělesná zchátralost, způsobená užíváním drogy, poměrně brzy končí. Postupující věk a tělesná zchátralost, způsobená užíváním drogy, poměrně brzy snižuje atraktivitu člověka a tento peněžní přítok vysychá. Následně už narkomanovi nezbývá mnoho možností, jak uspokojit zvyšující se finanční nároky, které jeho nová přítelkyně "droga" na něj klade. Drogy jsou natolik finančně náročné a zároveň natolik osobnostně devastující, že se v určité chvíli (když už není možné vydělávat prostitucí, protože by o dotyčného prostě nebyl zájem) stává kriminální činnost jediným způsobem, jak obstarat dostatečný objem financí. Kriminální chování a trestná činnost lidí na droze závislých jsou dalším velkým společenským problémem.