Neberte drogy ani nezačínejte je brát

Psilocybin

Ve světě je známo něco přes dvacet druhů hub obsahujících halucinogeny s názvem psilocybin a psilocin, z nichž nejsilnější je lysohlávka česká (Psilocybe bohemica). Dávné středoamerické a jihoamerické civilizace užívaly tyto houby za účelem navázání kontaktu se světem důchů, dále pak pro účely jasnovidectví, a takto je užívají až dodnes.

 

Užívání: Houby s obsahem psilocybinu je možno užívát za čerstva nebo uvařené, dá se z nich uvařit čaj anebo se mohou usušit a uchovat na dobu, kdy je jich v přírodě nedostatek.

 

Účinky: Droga je účinná od množství 0,5 mg, průměrná dávka je asi 10 mg. V praxi se užívá zhruba kolem 10 ks plodnic, maximální dávka bývá 20 ks. K nástupu účinků dochází v rozmezí 10 - 45 min. od požití, zpočátku bývají spíše nepříjemné (bolesti hlavy, poruchy koordinace, křeče). Závisí zde na síle hub a způsobu podání. V případě, že houby spolknete, účinky jsou mírnější a k jejich nástupu dochází později. Naopak při důkladném rozžvýkání a ponechání po delší dobu v ústech nastopí účinky rychleji a jsou silnější - účinné látky se lépe vstřebávají z dutiny ústní. Navozené prožitky vrcholí po třech hodinách, trvají čtyři až devět hodin. Dochází ke zvýšení krevního tlaku uživatele, zrychlení tepu a rozšíření očních zorniček. Při požití nižší dávky se objevuje euforie a odloučení, při požití vyšších dávek se dostavují živé halucinace, kdy uživatel vidí věci, které nejsou skutečné. Může se také vyskytnout tzv. špatný trip za přítomnosti silného strachu a úzkosti, což se může vyvinout až v psychotickou příhodu. Tomuto se dá čelit přátelským utěšováním. Následně se mohou objevit tzv. opakované flashbacky původních prožitků, které časem samy odezní. Na drogu se rychle vyvíjí tolerance, což má za následek potřebu zvyšování dávek, aby bylo dosaženo stejných účinků jako při předchozím podání. Není známo o případech tělesné závislosti ani špatném vlivu na tělo, avšak uživatel může být psychicky přitahován k užití drogy pro opakované navození příjemných zážitků.