Neberte drogy ani nezačínejte je brát

Toluen

Jedná se o skupinu návykových látek uvedených v MKN-10 pod označením F 18 – prchavé látky. Označují se někdy i jako těkavé látky nebo inhalační drogy. Patří mezi ně některá rozpustidla, ředidla a lepidla, ale i plynné látky, například éter a rajský plyn. Jednotlivé prchavé látky se od sebe liší chemickým složením, způsobem účinku a klinickým obrazem. Společným znakem po užití je ovlivnění CNS, které se projevuje euforií, většinou s útlumem, mohou se objevit zrakové a sluchové halucinace. 
 

Toluen dosud byl nejrozšířenějším zástupem skupiny inhalačních drog v ČR (poznámka redakce drogy-info.cz: změny po omezení prodeje toulenu
dosud nejsou rozsáhleji vyhodnoceny, aktuální údaje najdete ve výročních zprávách o stavu ve věcech drog). Toluen je bezbarvá kapalina; získává se z ropy, lehkého oleje nebo koksových plynů. Toluen je důležité rozpouštědlo a ředidlo, zejména laků. Cílené a předvídatelné dávkování je při obvyklém způsobu aplikace prakticky nemožné a kvalitativní porucha vědomí snadno přechází v poruchu kvantitativní, v bezvědomí až koma, ve kterém může dojít k srdeční zástavě, k zástavě dechu nebo k udušení zvratky.

 

Účinky :
Jednotlivé prchavé látky se od sebe liší chemickým složením, způsobem účinku a klinickým obrazem. Společným znakem po užití je ovlivnění CNS, které se projevuje euforií, většinou s útlumem, mohou se objevit zrakové a sluchové halucinace.
Při inhalaci toluenu se dostavuje velmi rychle pocit euforie, poruchy vnímání provázené živými, barevnými halucinacemi, dochází k útlumu, ke spánku, k poruchám vědomí. Účinek inhalace toluenu se dostavuje během několika minut a je krátkodobý - odezní během několika desítek minut, pokud inhalace neprobíhá dál nebo se neopakuje.
Ke zvýšení účinku si někteří uživatelé přetahují přes hlavu plastový pytlík, pod kterým inhalují. Tento způsob aplikace přináší zvýšené riziko úmrtí .
 

 

Rizika zneužívání toluenu :
 
  • K úmrtí může dojít již při prvním experimentálním užití. Většinou však dochází k úmrtí u uživatelů až po dvacátém roce.
  • Toluen vyvolává silnou psychickou závislost, někteří uživatelé inhalují toluen prakticky denně. Somatická závislost není zaznamenána. Po vysazení drogy se neobjevuje syndrom z odnětí, ale uživatel se vrací k užívání pro silný craving (bažení).
  • Při delším užívání dochází k celkovému otupění, "hloupnutí", poruchám emotivity a chování, zejména k afektivní labilitě, agresivitě, ztrátě zájmů a výkonnosti. Jde o organický psychosyndrom, daný toxickým působením zneužívané látky na mozkovou tkáň. Trvalé poškození mozkových struktur může zůstat dlouhou dobu utajeno, protože se projeví jen za některých nepříznivých okolností. Uživatel pak začne neadekvátně reagovat, může dojít k nečekané agresivitě.
  • Často dochází i k toxickému poškození jater a ledvin, k dalším komplikacím patří poleptání dýchacích cest, případně aspirační pneumonie.