Neberte drogy ani nezačínejte je brát

Vítejte na webu " DROGY KOLEM NÁS"  

Tento web je určen pro lidé, aby nebrali ani nezačínali brát drogy.

Proč nebrat drogy? Drogy škodí: ledvinám,mozku,srdci,buňkám,

žaludku,snižují chuť k jídlu a jsou silně návykové.

V Evropě zemře na předávkování drogami každoročně asi 8 000 lidí.  

Rady pro rodiče

2011-10-26 21:16

Důležité rady:

       Jak předejít drogovým problémům

Nelze získat stoprocentní jistotu, že se s drogami v rodině nesetkáte. Stejně tak se mohou objevit mezi dětmi ve škole, v místech trávení volného času (zvláště rizikové) a podobně. Drogy a problémy s nimi spojené jsou "bohužel" jednou ze součástí dnešního života a tento fakt nelze jakýmkoliv zásahem změnit. Není nutné ale propadat panice. To, že se drogy vyskytují v našem okolí, ještě neznamená, že zasáhnou zrovna nás. Drogy nejsou nic tajemného, nemají nad námi žádnou moc - dokud sami nechceme. Existuje řada opatření, kterými lze účinně riziko drogových potíží omezit. Zde jsou některé z nich:

1. Mluvte s dětmi o drogách.
Vysvětlete jim o co jde, drogy nejsou žádné tajemství. Názorný příklad je vždy alkohol a jeho účinky - ten je v mnoha případech nedaleko. Mluvte o drogách stejně, jako o dalších nepříjemnostech v životě, které tu jsou a je jim možno se vyhnout. Mluvte vždy způsobem přiměřeným věku. Přesvědčte se, že dítě skutečně rozumí použitým výrazům a názvům. Nebojte se "návodnosti" drogové tématiky.

2. Nepodceňujte své děti.
Ví často o drogách víc, než si myslíte. Nesnažte se poučovat, právě v oblasti drogové problematiky ze sebe můžete udělat snadno hlupáka. Naslouchejte pozorně a všímejte si detailů.

3. Pomozte svému dítěti nalézt a udržet sebedůvěru.
Právě nedostatek v sebehodnocení, pocity nedostatečnosti a "komplexy" mohou přiblížit Vaše dítě k drogám. Nebojte se vyjádřit své pozitivní hodnocení - v odůvodněných případech. Nebojte se pochválit.

4. Pomozte svému dítěti vytvořit si pevný hodnotový systém.
Schopnost rozlišit mezi dobrým a špatným ovlivňuje významně rozhodování. K pozitivním i negativním hodnotám by mělo dítě dojít samo. Rodiče by měli vést a ukazovat směr - ne mentorovat.

5. Buďte pozitivním příkladem.
Lehko řečeno - těžko provedeno. Přesto se ale pokuste. Alkohol je také droga (i když legální) a vztah k němu je v rodině významným ukazatelem. Zde se velmi dobře demonstrují rozdíly mezi vhodným a nevhodným, mezi kontrolou a její ztrátou.

6. Pomozte dítěti zvládat negativní tlaky ze strany vrstevníků.
Podporujte jeho individualitu. Vysvětlujte mu, že nemusí být stejný jako ostatní. Být jedinečný a jiný, je to, co se hodnotí.

7. Podporujte všechny pozitivní aktivity vašeho dítěte.
Způsob trávení volného času je jedním z významných faktorů, ovlivňující možný vznik drogových problénů. Nejen podporujte - ale aktivně vyhledávejte zájmy a vlohy svého dítěte. Investovaný čas i peníze jsou vkladem, který se vyplatí.

8. Nebojte se přiznat si nevědomost.
Drogy jsou téma, která se týká celé společnosti. Mnozí se k této problematice vyjadřují (dokonce i rozhodují), aniž si dají práci získat informace o realitě. Zprávy z massmédií jsou často vědomě či nevědomě zkreslené. Orientujte se na instituce, které s drogovou problematikou skutečně pracují, mají zkušenosti a důvěru klientů - ať již postižených, či jejich rodičů. Nebojte se ptát. Profesionální instituce jsou zde právě proto, aby Vám odpovídaly.
 

Jak odhalit braní drog

To, že dítě bere drogy, nemusí být, alespoň zpočátku vůbec nápadné. Přesto existují signály, které napovídají, že něco nemusí být v pořádku. Důvody potíží mohou být i jiné. Nemusí jít zrovna o drogy. Přesto je dobré o těchto věcech vědět. Zde jsou některé z příznaků, kterých bychom si měli všímat.

1. Problémy ve škole.
Nemusí se objevit hned zpočátku, dá se říci, že braní drog k potížím ve škole dříve nebo později nutně vede. Objevují se absence, zhoršuje se prospěch. V této fázi to ještě často nevypadá, že by v pozadí potíží byly drogy. Je nutno sledovat i další příznaky a celý obraz dávat trpělivě dohromady. Paradoxně právě snaha o udržení dobrého prospěchu či o složení náročných zkoušek bývá důvodem k prvnímu drogovému experimentu.

2. Ztráta původních zájmů.
Jedná se hlavně o původní časově i fyzicky náročné koníčky, jako je sport, nejrůznější aktivní umělecká činnost a podobně. Setkáváme se najednou s resolutním odmítáním dříve milované zábavy, kritika je vedena z pozice: "nemá to cenu" atd.

3. Změna přátel a party.
Nejde ani tak o vzhled a způsob vyjadřování, jako spíše o způsob trávení volného času. Pravidelné a velmi časté navštěvování diskoték a hudebních klubů, které se stává vlastně jedinou zábavou, výrazně zvyšuje riziko drogových experimentů. Organizované skupiny, či skupiny mládeže svázané silnou vnitřní ideologií riziko drogových problémů snižují. Je zde nabízen alternativní systém hodnot, často drogy přímo odmítající. Je třeba ale udržet míru, protože stejně rizikové jako drogy jsou do extrémů strukturovaná společenství např.: sekty.

4. Změna chování.
Nápadné by měly být ničím neodůvodněné stavy neobvyklé veselosti či aktivity. Na pováženou je náhle vzniklá noční nespavost spojená s různým, často dosti nesmyslným kutěním a podobným konáním. Stejně tak, jsou nápadné stavy skleslosti, únavy a opakující se depresivní rozklady. Nelze ovšem vyloučit, že podobné chování může prostě být jen projevem onemocnění.

5. Slabost, spaní přes den.
Celkově klesající výkonnost, zhoršená koncentrace a hlavně náhle vzniklé spaní přes den, jsou možnými příznaky braní drog. Nápadné jsou tyto příznaky zejména v kombinaci s celkovou změnou životního stylu, která nastala v poslední době.

6. Ztráta chuti k jídlu, hubnutí.
Jeden z velmi nápadných příznaků braní tzv. stimulačních drog (u nás hlavně pervitin neboli "piko"). Tyto látky mají jako jeden z vedlejších účinků právě potlačení chuti k jídlu - hubnutí je zde přirozeným důsledkem. Pozor!!! To, že tyto příznaky nejsou přítomny, nemusí ještě znamenat, že o drogy nejde. Hubnutí je totiž charakteristické, alespoň z počátku, POUZE pro prvitin. Opiáty, či halucinogenní drogy se takto projevovat nemusí.

7. Kožní defekty.
Další z mozaiky příznaků, které mohou složit dohromady obraz braní pervitinu, respektivě již vznikající drogové závislosti. Jedná se o stopy po škrábnutích a jiných drobných sebepoškozeních, zejména na obličeji a hřbetech rukou.

8. Mizení peněz.
Zpočátku přehlízené mizení malých finančních částek, rodinné finanční "podvůdky" se postupně mění ve stále zoufalejší snahu dítěte sehnat dostatek peněz na drogy a následují již odhalené krádeže peněz či jiných cenných věcí. Předchází často prodej všeho cenného, co bylo ve vlastnictví dítěte, včetně milovaného oblečení. Příznak charakteristický pro prohlubující se závislost na heroinu.

9. Nález stříkaček, jehel a drog.
Zde je již situace jasná. Přesto se poměrně často stává, že rodiče v této situace rádi uvěří vysvětlení, že "nářadí" je někoho cizího, jen v úschově a podobně. Toto vysvětlení je sice možné, ale vysoce nepravděpodobné.

10. Stopy po injekčním vpichu na končetinách.
Zde není již o čem diskutovat.

Co si počít, když zjistíme, že naše dítě bere drogy.

Může se to stát každému z nás. Podle posledních statistik má s drogami (byť převážně s tzv. lehkými) nějakou zkušenost každý třetí člověk ve věku osmnácti let. Drogová zkušenost je závažný fakt, ale nemusí ještě nutně znamenat víc, než další, tentokrát vysoce rizikový, životní experiment. Pokud celá věc experimentem neskončí, vzniká DROGOVÝ PROBLÉM. Ať tak, nebo tak, zásah je vždy na místě. Cilem by ale mělo být vylepšení daného stavu, ne zhoršení již tak neveselé situace. Právě zde se velmi často rozcházejí přání rodičů s reálnými možnostmi. Co si tedy počít?

1. Nepanikařit.
Je třeba si uvědomit, že braní drog, na které jsme právě přišli - nevzniklo včera či předevčírem. Dle praktických zkušeností lze říci, že doba neodhaleného drogového experimentování je delší než rodiče předpokládají. Rok i více trvá často doba, kdy dítě bere drogy a rodina nic netuší. Objevení této skutečnosti je nezřídka projevem narušené kontroly chování dítěte a tedy důsledkem něčeho závažnějšího než experimentu. Původní dokonalá maskovací opatření jsou dítětem zanedbávána. Důsledkem je pak třeba nález stříkačky a jehly v kapse - což by se ještě před půl rokem nestalo. Takže - zachovat klid. Je nutné si uvědomit, že situaci nelze vyřešit za den, za týden, ale vysoce pravděpodobně ani za měsíc. Budou nutná dlouhotrvající opatření. Je možno (a je nutné) vše předem promyslet a připravit.

2. Sehnat si všechny dostupné informace.
Mám na mysli odbornou literaturu, zkušenosti okolí - ale hlavně - kontaktovat zařízení, které s drogovým problémem profesionálně pracuje. Konzultace je většinou možná i telefonicky a anonymně. Nelze čekat jasnozřivost či jednoduchá řešení, lze ale očekávat praktickou zkušenost. Ta je pak u skutečně profesionální instituce zdrojem návrhů možných postupů.

3. Být důsledný.
Pokud se rozhodnete k nějakému postupu, ať již na základě vlastního rozhodnutí, či na základě konzultace, buďte důslední. Rozmyslete se předem, budete-li schopni navrhované postupy dodržet. Nemá smysl si zde nic nalhávat!!!