Neberte drogy ani nezačínejte je brát

Základní dělení drog

Drogy se dají v zásadě rozdělit na čtyři základní skupiny. Tyto skupiny látek se mezi sebou liší vzhledem, účinky, průběhem závislosti, ale i mírou rizika pro uživatele. K těmto nelegálně vyráběným látkám je možno dále přičlenit skupinu pátou - léky s účinky ovlivňujícími psychiku, tedy jinak řečeno, legální drogy.

první skupina Konopné drogy
druhá skupina Opiáty
třetí skupina Stimulační látky
čtvrtá skupina Halucinogeny
pátá skupina    Psychotropní léky

Ke každé z výše uvedených skupin drog řadíme řadu různých zástupců. Drogy jsou zachyceny v podobě, ve které jsou prodávány na ulicích, v klubech či v jiných místech. Právě v této podobě se pak naleznou u jednotlivých konzumentů.