Neberte drogy ani nezačínejte je brát

2. skupina - Opiáty

Termín opiát označuje alkaloidy obsažené v opiu, extraktu z nezralých makovic - máku setého (papaver somniferum L.). Tradičně se jím též označují přírodní a polosyntetické deriváty opiových alkaloidů. Termín opiát je občas nesprávně používán k označení všech látek s farmakologickým účinkem podobným opiátům, pro které se používá vhodnější termín opioidy. Hlavními opiáty z opia jsou morfium, kodein a thebain. Dalšími jsou papaverin a noskapin, ale tyto v podstatě nemají žádný účinek na centrální nervový systém a většinou se za opioidy nepovažují.